De mens

 

De mens is er. Dat kan je vaststellen en eventueel betreuren vanuit het biologische oogpunt dat deze levensvorm heel wat andere levensvormen heeft vernietigd. Maar je kan je er ook om verheugen omwille van de rijke culturen en beschavingen, kunstwerken, technieken,… die tot stand gekomen zijn. Maar ook hier weer: het hangt af van het standpunt dat je inneemt. Op zich is de vraag naar het nut, de zin, het doel van de mens eerder een zinloze vraag. Overigens is de mens het enige wezen dat het noodzakelijk vindt om zinvragen te stellen, ook al kunnen ze zinloos zijn, of beter gezegd geen afdoende antwoord opleveren.

Comments are closed.